"Somos ananos nos lombos de xigantes"

Lembrade que todo o que hai neste blog (e noutros moitos) é grazas ó traballo xeneroso daqueles que foron creando, buscando, organizando e dende logo compartindo todo o que hai pululando pola rede e que para nós sería descoñecido sen o seu esforzo.

jueves, 27 de octubre de 2011

Space Oddity (Rareza espacial) de David Bowie 1969

Acabo de atopar en Internet esta versión moderna da canción de David Bowie, "Space Oddity". Como sei que moi poucos coñecedes a este cantante, póñovos este video coa letra para que vexades que a boa música é intemporal ou sexa que tamén se pode escoitar hoxe a pesar de ser unha canción do ano 1969... Lembrade que estabamos en plena carreira espacial: no ano 1965 o astronauta ruso Leonov, fixo o primeiro paseo espacial e a chegada á lúa polo Apolo XI foi precisamente neste ano de 1969. A imaxinación dos homes desa época miraba cara as estrelas como fai Bowie nesta canción...


 Ground control to major Tom
Ground control to major Tom
Take your protein pills and put your helmet on
Ground control to major Tom
Commencing countdown, engines on
Check ignition and may God's love be with you
Ten, nine, eight, seven, six, five,
Four, three, two, one, liftoff
This is ground control to major Tom
You've really made the grade
And the papers want to know
whose shirts you wear
Now it's time to leave the capsule
if you dare
This is major Tom to ground control
I'm stepping through the door
And I'm floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
For here
Am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet earth is blue
And theres nothing I can do
Though Im past one hundred thousand miles
I'm feeling very still
And I think my spaceship knows which way to go
Tell me wife I love her very much
she knows
Ground control to major Tom
Your circuits dead,
there's something wrong
Can you hear me, major Tom?
Can you hear me, major Tom?
Can you hear me, major Tom?
Can you....
Here am I floating round my tin can
Far above the moon
Planet earth is blue
And there's nothing I can do.Aquí Base llamando a mayor Tom
Aquí Base llamando a mayor Tom
Tómese sus proteínas y póngase el casco
Aquí Base llamando a mayor Tom
Comienza la cuenta atrás, motores en marcha
Compruebe el encendido y que Dios le acompañe
Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco,
cuatro, tres, dos, uno, despegando
Aquí Base llamando a mayor Tom
Has conseguido dar el gran salto
y la prensa quiere conocer
qué marca de camiseta llevas
Ahora has de abandonar la cápsula,
si tienes valor
Aquí mayor Tom a Base
Estoy saliendo por la puerta
y flotando de un modo peculiar
Las estrellas parecen tan distintas hoy
Porque aquí
estoy sentado en un trasto de hojalata (1)
muy por encima del mundo
La Tierra está triste
y no hay nada que pueda hacer
Aunque estoy a 160.000 kilómetros [aprox.]
me siento muy tranquilo
y creo que mi nave conoce el camino
Decidle a mi mujer que la quiero mucho,
como ya sabe
Aquí Base llamando a mayor Tom
Hemos perdido la conexión
Debe haber algún problema
¿Me recibe, mayor Tom?
¿Me recibe, mayor Tom?
¿Me recibe, mayor Tom?
¿Me re...
Estoy aquí, flotando alrededor de este trasto
Muy por encima de la Luna
La Tierra es azul
y no hay nada que pueda hacer...


domingo, 2 de octubre de 2011

Para todos os amantes de Asterix atopamos na web este dicionario, con referencias a todos os personaxes, acontecementos, obxectos e  aventuras que aparecen nos seus libros.